ข่าวสาร

ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทย ร่วมประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.) ประจำปีงบประมาณ 2565
01 ก.ค. 2565
อ่านต่อ
ในรูปแบบ onsite จำนวน 2 วัน วันที่ 29-30 มิ.ย. 65 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน 9,800 บาท
22 มิ.ย. 2565
อ่านต่อ
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับคู่ค้าและผู้ติดต่อประสานงานกับสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย)
01 มิ.ย. 2565
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
27 พ.ค. 2565
อ่านต่อ
12345