ติดต่อเรา

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
    1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
    02 256 4053- 60
 
 
เวลาเปิดทำการ
    วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.