ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร "การเสริมสร้างศักยภาพทีมงานด้วยทักษะการโค้ช (Coaching)"
14 มิ.ย. 2567
อ่านต่อ
ขอเชิญชวนให้บุคลากรสภากาชาดไทยทุกคน ทุกระดับ เข้าอบรมหลักสูตร E-Learning หัวข้อ “จรรยาบรรณ สภากาชาดไทย”
02 พ.ค. 2567
อ่านต่อ
หลักสูตร “การจัดการข้อมูลดิจิทัลด้วยสมองที่ 2 เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง” (Second Brain on Digital Brain)
06 มี.ค. 2567
อ่านต่อ
หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย POWER BI ระดับปานกลาง (Intermediate Level)”
01 มี.ค. 2567
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับบุคลากรสภากาชาดไทย (TRC HR Operating Manual)
01 มี.ค. 2567
อ่านต่อ
ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทย ลงทะเบียนการใช้งานระบบ V TRC Line Official
23 ก.พ. 2567
อ่านต่อ
หลักสูตร “การใช้ข้อมูลเพื่อการสื่อสารด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling)” ประจำปีงบประมาณ 2567
20 ก.พ. 2567
อ่านต่อ
หลักสูตร “การสร้าง Infographic & Presentation ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ”
16 ก.พ. 2567
อ่านต่อ
หนังสื่อรับรองการหักภาษีประจำปี 2566
22 ม.ค. 2567
อ่านต่อ
123