ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทย ลงทะเบียนการใช้งานระบบ V TRC Line Official
23 ก.พ. 2567
อ่านต่อ
หลักสูตร “การใช้ข้อมูลเพื่อการสื่อสารด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling)” ประจำปีงบประมาณ 2567
20 ก.พ. 2567
อ่านต่อ
หลักสูตร “การสร้าง Infographic & Presentation ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ”
16 ก.พ. 2567
อ่านต่อ
หนังสื่อรับรองการหักภาษีประจำปี 2566
22 ม.ค. 2567
อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1. การใช้งาน Google Tools และ 2.การใช้งาน Microsoft Tools
26 ธ.ค. 2566
อ่านต่อ
หลักสูตรออนไลน์ (E-Learning) ใหม่ล่าสุด ประจำเดือนธันวาคม 2566
04 ธ.ค. 2566
อ่านต่อ
"ปฏิทินการจัดฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับบุคลากรสภากาชาดไทยเท่านั้น"
28 พ.ย. 2566
อ่านต่อ
แนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรสภากาชาดไทย
24 พ.ย. 2566
อ่านต่อ
แนะนำวิธีการเข้าถึงระบบและบริการ ของ สบค. บน V TRC
17 พ.ย. 2566
อ่านต่อ
123