ข่าวการฝึกอบรมภายนอกสภากาชาดไทย

รับสมัครถึงวันที่ 8 มี.ค. 65 ได้ที่ www.kpi.ac.th ศึกษาตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. - 27 พ.ย. 65 (ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.) ณ สถาบันพระปกเกล้า ค่าใช้จ่าย 63,000 บาท (ไม่รวมดูงานต่างประเทศ 39,000 บาท)
07 ม.ค. 2565
อ่านต่อ
ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทย เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านระบบ e-learning ของ TDGA ฟรี! ที่เว็บไซต์ http://tdga.dga.or.th
24 มิ.ย. 2564
อ่านต่อ