ข่าวการฝึกอบรมภายนอกสภากาชาดไทย

ดูรายละเอียดที่ www.thailocalsu.com ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 3,900-4,900 บาท
10 ก.พ. 2564
อ่านต่อ
ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทยเรียนรู้ทักษะดิจิทัลผ่าน e-learning ของ TDGA โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th
01 ก.พ. 2564
อ่านต่อ
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2564
09 ธ.ค. 2563
อ่านต่อ