ข่าวการฝึกอบรมภายนอกสภากาชาดไทย

จำนวน 4 หลักสูตร ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท/คน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัด
09 ก.พ. 2567
อ่านต่อ
มีค่าลงทะเบียนต่อคน 3,600 บาท / 6,900 บาท / 9,800 บาท โดยให้ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัด
27 ธ.ค. 2566
อ่านต่อ