ข่าวการฝึกอบรมภายนอกสภากาชาดไทย

ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทย เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านระบบ e-learning ของ TDGA ฟรี! ที่เว็บไซต์ http://tdga.dga.or.th
24 มิ.ย. 2564
อ่านต่อ
ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทยเรียนรู้ทักษะดิจิทัลผ่าน e-learning ของ TDGA โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th
01 ก.พ. 2564
อ่านต่อ
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2564
09 ธ.ค. 2563
อ่านต่อ