ข่าวการฝึกอบรมภายนอกสภากาชาดไทย

ในรูปแบบ onsite จำนวน 2 วัน วันที่ 29-30 มิ.ย. 65 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน 9,800 บาท
22 มิ.ย. 2565
อ่านต่อ
จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 สัมมนาวันที่ 21-22 มี.ค. 65 (ปิดรับสมัคร 11 มี.ค. 65) และรุ่นที่ 2 สัมมนาวันที่ 4-5 เม.ย. 65 (24 มี.ค. 65) ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
23 ก.พ. 2565
อ่านต่อ
รับสมัครถึงวันที่ 8 มี.ค. 65 ได้ที่ www.kpi.ac.th ศึกษาตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. - 27 พ.ย. 65 (ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.) ณ สถาบันพระปกเกล้า ค่าใช้จ่าย 63,000 บาท (ไม่รวมดูงานต่างประเทศ 39,000 บาท)
07 ม.ค. 2565
อ่านต่อ
ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทย เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านระบบ e-learning ของ TDGA ฟรี! ที่เว็บไซต์ http://tdga.dga.or.th
24 มิ.ย. 2564
อ่านต่อ