มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทยเข้ารับการอบรมหลักสูตรออนไลน์ TU NEXT e-learning platform

22 มิ.ย. 2565
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทยเข้ารับการอบรมหลักสูตรออนไลน์ TU NEXT e-learning platform
ผ่านเว็บไซต์ www.tunext.com

 

 

 

เนื้อหาการฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่

yes หมวด Gen next เช่น หัวข้อการปกครองท้องถิ่นไทย หัวข้อสื่อสารวิกฤต วิกฤตสื่อสาร หัวข้อ TFR 9 เครื่องมือทางการเงิน: นักบัญชีและนักลงทุนไม่รู้ไม่ได้ เป็นต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

yes หมวด Reskill & Upskill เช่น หลักสูตรการวางแผนชีวิตแบบองค์รวม หลักสูตรโภชนาการสร้างสุข หลักสูตรติดอาวุธการนำเสนอแบบ 360 องศา เป็นต้น โดยมีค่าลงทะเบียนอัตราพิเศษ ตั้งแต่ 799 – 1,999 บาท

yes หมวด TUWIZ เช่น หัวข้อการคิดเชิงตรรกะเพื่อแก้ปัญหาอย่างง่าย หัวข้อพื้นฐานกลยุทธ์ความเสี่ยงสำหรับองค์กรสมัยใหม่ 101 หัวข้อเทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล เป็นต้น โดยมีค่าลงทะเบียน 1,490 บาท

 

สามารถเข้าอบรมแบบออนไลน์ได้ที่  www.tunext.com

 

Created By : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร