หลักสูตร "การเสริมสร้างศักยภาพทีมงานด้วยทักษะการโค้ช (Coaching)"

14 มิ.ย. 2567

Link : เอกสารเพิ่มเติม

 

 วิทยากร : อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการอบรมหลักสูตร Leadership และได้รับการรับรองระดับ Master Certified Coach (MCC)
จากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation : ICF)
 จัดโดย
ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ (TRC Academy)
 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  - เพ็ญนภา (ลูกบอล) โทร 0 2256 4055 ต่อ 73712