หลักสูตร “การจัดการข้อมูลดิจิทัลด้วยสมองที่ 2 เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง” (Second Brain on Digital Brain)

06 มี.ค. 2567

Link : เอกสารเพิ่มเติม