การจัดทำสัญญาอนุญาตให้บุคลากรสภากาชาดไทย ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย (สัญญาหลัก)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้บุคลากรสภากาชาดไทย ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย (สัญญาหลัก)
23 ส.ค. 2565
ขั้นตอนการจัดทำสัญญา รายการเอกสารประกอบสัญญา และวิธีการกรอกข้อมูล
01 มิ.ย. 2565