หลักเกณฑ์การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศของเจ้าหน้าที่ประจำและลูกจ้างประจำสภากาชาดไทย พ.ศ. 2556

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศของเจ้าหน้าที่ประจำและลูกจ้างประจำสภากาชาดไทย
08 ม.ค. 2564