โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การฟังและกลยุทธ์การตั้งคำถามและการให้ Feedback (Listening Techniques & Questioning Strategies & Feedback )”

14 ธ.ค. 2565