สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2566 (onsite) จำนวน 8 หลักสูตร

14 ธ.ค. 2565
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2566
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 ในรูปแบบ Onsite ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ (The Berkeley Hotel) จำนวน 8 หลักสูตร

 

1. หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ (Onsite) ปี 2566 รุ่นที่ 1”

2. หลักสูตร “แนวคิดและหลักการใช้กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) (Onsite) ปี 2566 รุ่นที่ 1”

3. หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ปี 2566 รุ่นที่ 1”

4. หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Onsite) ปี 2566 รุ่นที่ 1”

5. หลักสูตร “เทคนิคการเขียนและการใช้ระเบียบภายในหน่วยงานสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (Onsite) ปี 2566 รุ่นที่ 1”

6. หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่เป็นเลิศ (Onsite) ปี 2566 รุ่นที่ 1”

7. หลักสูตร “การสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองและผู้อื่นเพื่อการสร้างทีม (Onsite) ปี 2566 รุ่นที่ 1”

8. หลักสูตร “EQ สำหรับการบริหารในยุคการเปลี่ยนแปลง (Onsite) ปี 2566 รุ่นที่ 1”

yes ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิกที่นี่  หรือ www.icehr.tu.ac.th

yes สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ประสานงาน : คุณนุชนาถ ศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ : 09 3755 8318 E-Mail : [email protected]

 

 

Created By : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร