โครงการอบรม หลักสูตร หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR For Non-HR) แบบ Virtual Training วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 08.00-16.30 น.

03 ส.ค. 2565