แจ้งปิดเมนูหลักสูตร E-Learning ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 04 - 05 สิงหาคม 2565 เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ

02 ส.ค. 2565

แจ้งปิดเมนูหลักสูตร E-Learning ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 04 - 05 สิงหาคม 2565 เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ

VTRC ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เฉพาะในส่วนของ "E-Learning" เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ในวันที่ 04 ถึง 05 สิงหาคม 2565 ทางผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าใช้งานโมดูลดังกล่าวได้

โดยจะสามารถใช้ระบบ E-Learning ได้อีกครั้ง ในวันที่ 06  สิงหาคม 2565  เวลา 00:01 น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

โทร 02-2564055-6 (ปรียาภรณ์)