หลักสูตรการจัดระบบความคิดด้วยเทคนิค Mind Map

06 ก.ค. 2565

แนะนำหลักสูตร Online ประจำเดือนกรกฎาคม 2565


หลักสูตรใหม่ล่าสุดประจำเดือนกรกฎาคม จากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ที่พร้อมให้บุคลากรสภากาชาดไทยเข้าไปเรียนรู้ออนไลน์ไปพร้อม ๆ กัน 
บน Platform V TRC Application ของบุคลากรสภากาชาดไทย ที่นี่ ที่เดียว

เข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ง่าย ๆ ในมือคุณ Link สำหรับ การเข้าไปเรียนรู้ในหลักสูตรของ https://vtrc.redcross.or.th/login
#VTRC_Application
#VTRC_Applicationบุคลากรสภากาชาดไทย


จัดโดย 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม - ปรียาภรณ์ (พี่ทราย)โทร 02-2564055-6
Website : https://hrtrcs.redcross.or.th/