สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ (ออนไลน์) เรื่อง "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาภายหลังผ่อนคลายสถานการณ์ฉุกเฉิน"

23 ก.พ. 2565
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุหรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
สมัครเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาภายหลังผ่อนคลายสถานการณ์ฉุกเฉิน" จำนวน 2 รุ่น ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท โดยให้ใช้งบประมาณจากต้นสังกัด

 

yes หัวข้อสัมมนา มีดังนี้

1. แนวทางปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน SMEs MIT 

2. การบริหารสัญญาภายหลังผ่อนคลายสถานการณ์ฉุกเฉิน

3. การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ในประเด็นที่มีการอุทธรณ์ และการตรวจรับพัสดุที่ถูกต้อง และกรณีศึกษา

yes กำหนดการสัมมนา จำนวน 2 รุ่น

 - รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 มีนาคม 2565 

 - รุ่นที่ 2 วันที่ 4-5 เมษายน 2565

yes สมัครผ่านเว็บไซต์  www.cmatthai.com

 - รุ่นที่ 1 ปิดรับสมัครวันที่ 11 มีนาคม 2565

 - รุ่นที่ 2 ปิดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2565

(สงวนสิทธิ์ปิดการรับสมัครลงทะเบียน เมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาครบตามจำนวน รุ่นละ 500 คน)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย โทร. 0 2618 2159 , 0 2618 7490 หรือ E-Mail : [email protected]