หลักสูตรการวางแผนและการเขียนโครงการ / หลักสูตรการบริหารโครงการ

25 ต.ค. 2564

แนะนำหลักสูตร Online ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

โทร. 0 2256 4055-6