แนะนำหลักสูตร ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย 2564 ONLINE

30 มิ.ย. 2564

แนะนำหลักสูตร ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย 2564 Online

 

 

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

โทร. 0 2256 4055-6