แนะนำหลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (The Personal Protection Act) PDPA

30 มิ.ย. 2564

แนะนำหลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (The Personal Protection Act) PDPA

 

 

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

โทร. 0 2256 4055-6