แนะนำการเข้าอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ 2564 ONLINE

29 มิ.ย. 2564

แนะนำการเข้าอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ 2564 ONLINE

 

 

 

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

โทร. 0 2256 4055-6