หลักสูตร “การฟังและกลยุทธ์การตั้งคำถามและการให้ Feedback (Listening Techniques & Questioning Strategies & Feedback )”

ความรู้สึกความประทับใจของผู้เข้าอบรม
#ภาพกิจกรรมหลักสูตร ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฟังและกลยุทธ์การตั้งคำถามและการให้ Feedback (Listening Techniques & Questioning Strategies & Feedback )” 
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30– 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4
วิทยากร : อาจารย์อังคณาลักษณ์ จงจิต
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลินพลัส คอนซัลติ้ง จำกัด
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กร และทีมงาน