หลักสูตร “Google/Microsoft Tools เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

ภาพบรรยากาศการอบรม
หลักสูตร “Google/Microsoft Tools เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
⏰ วันที่ 15-16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30– 16.30 น.
????ณ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4
???? วิทยากร : นาวาอากาศตรี ดร.ชวพงศธร ไวสาริกรรม
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
???? จัดโดย ????
ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ (TRC Academy)
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล