โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบและผลิตเนื้อหาการนำเสนอในรูปแบบ Digital Content”

 
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
 
รุ่นที่ 3 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 และ รุ่นที่ 4 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 
การอบรม Onsite ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 
❤️ วิทยากรประจำหลักสูตร : อาจารย์ปริญญา ชุมรุม