แนวปฏิบัติการขอขยายระยะเวลาการลาศึกษา/ขยายระยะเวลาการศึกษา ทุนสภากาชาดไทย

แนวปฏิบัติการขอขยายระยะเวลาการลาศึกษาและการขอขยายระยะเวลาการศึกษา สำหรับผู้ได้รับทุนสภากาชาดไทยลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ ที่ครบกำหนดลาศึกษาตามสัญญา ฉบับล่าสุดแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทร. 0 2256 4055-6 หรือ อีเมล [email protected]

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติการขอขยายระยะเวลาการลาศึกษา/ขอขยายระยะเวลาการศึกษา
17 พ.ค. 2564