มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทยสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย"

22 มิ.ย. 2565
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทยสมัครเข้ารับการอบรม
หลักสูตร "เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย" ในรูปแบบ onsite

 

   

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://icehr.tu.ac.th/service-training/694

หรือดูรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

Created By : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร