สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา"

19 เม.ย. 2564

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา”

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา” ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราคา ออคิด อ.เมืองของแก่น จ.ขอนแก่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cmatthai.com