สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย

10 ก.พ. 2564
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย 

 

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

yes สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.sti.chula.ac.th/operation-service/training และสมัครเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://www.sti.chula.ac.th/form/training.php yes