ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทยเรียนรู้ทักษะดิจิทัลผ่าน e-learning ฟรี!

01 ก.พ. 2564

 

ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทยทุกหน่วยงาน เรียนรู้ทักษะดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ของสถาบัน TDGA ได้ที่เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ผู้ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้แต่ละบทเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ด้วย ทั้งนี้ หากประสงค์ขอทราบรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานที่เข้าเรียน e-learning สามารถติดต่อขอรายชื่อผู้เข้าอบรมได้ที่อีเมล [email protected] 

 

yes รายละเอียดบทเรียนออนไลน์ คลิก

yes คู่มือการเข้าเรียนออนไลน์ คลิก