มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการฝึกอบรม ประจำปี 2564

09 ธ.ค. 2563

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2564 จัดอบรมที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ

mail รายละเอียดปฏิทินการฝึกอบรม ประจำปี 2564  update