สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ภาพกิจกรรม

Sawatdee Happy New Year2020

ผู้อำนวยการพร้อมผู้บริหารสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สวัสดีปีใหม่ 2563 ขอรับพรแด่ผู้บริหารระดับสูงของสภากาชาดไทย

16 Photos

Make Merit

ครบรอบวันสถาปนา 29 ปี สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น 4

15 Photos

Donate

นางขนิษฐา หงสประภาส ผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ร่วมต้อนรับส่งมอบบริจาคอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร ให้กับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนเกาะแก้ว ต.บางตะปูนนอก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่30 พ.ย.62 และ ร.ร.วัดหนองสองห้อง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.62

11 Photos

Restructuring

นางขนิษฐา หงสประภาส ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกัน ในการสัมมนาบุคลากรสำนักงาน บค."การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อมุ่งสู่การให้บริการแบบครบวงจร" เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณ คาแนล การ์เด้นท์ รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

15 Photos

Mind Power

การอบรม"การเสริมสร้างพลังใจในการทำงาน" รุ่น1 วันที่25 มี.ค.62 และรุ่น2 วันที่ 26 มี.ค.62

15 Photos

communication

โครงการอบรม "เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ" รุ่น1 วันที่ 20 ก.พ.62 รุ่น2 วันที่21 ก.พ.62 ณ ห้องประชุม2-3 ชั้น4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สภากาชาดไทย จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

13 Photos

NEW LDP

โครงการประชุมชี้แจง "การประเมินเพื่อคัดเลือกผู้นำที่มีศักยภาพของสภากาชาดไทย" วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.15-12.00 น.สำหรับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ เวลา 13.15-16.00 น.สำหรับหัวหน้าฝ่าย ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน อาคารเฉลิมบูรณะนนท์

12 Photos

TRC SPORT

งานกีฬาบุคลากรสภากาชาดไทย กาชาดเกมส์ ครั้งที่ 8 วันศุกร์ที่ 8 ก.พ.2562 เวลา14.00-20.00 น. ณ บริเวณรอบสวนสระน้ำพุสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

15 Photos

office forture

ครบรอบวันสถาปนา 28 ปี สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย วันพฤหัสที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์

15 Photos

TRC Singing Contest 6-2018

งานประกวดร้องเพลงบุคลากรสภากาชาดไทย (TRC Singing Contest) ครั้งที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ วันศุ่กร์ที่ 7 กันยายน 2561 ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

15 Photos

Prapon

นางขนิษฐา หงสประภาส ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร หลังเสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

10 Photos

Welcom Director

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ของสำนักงานร่วมต้อนรับ นางขนิษฐา หงสประภาส ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

10 Photos

VTRC

โครงการปลูกต้นกล้าจิตอาสา(Volunteers-TRC หรือ VTRC) ครั้งที่2 เมื่อวีนที่31 ม.ค.61 ณ ห้องประชุม ชั้น4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

12 Photos

The spirit of HR

โครงการให้ความรู้ KM หัวข้อจิตวิญญาณในการทำงาน HR เมื่อวันที่30 ม.ค.61 เวลา8.45-12.00 น. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องประชุม 2-3 ชั้น4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

10 Photos

SSD33-35

โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร รุ่นที่33-35 ปีงบประมาณ2561 (Supervisor Skill Development Program -SSD33-SSD35) ณ ห้องประชุม2-3 ชั้น4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สภากาชาดไทย จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

15 Photos

New Year2018

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล นำโดยผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบุคคลากรและคณะผู้บริหาร เข้าสวัสดีปีใหม่2018 พร้อมรับพร จากท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย

4 Photos

verb25 HR

ครบรอบวันสถาปนา 25 ปี สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2558

15 Photos

new1 2559

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ2559(ครั้งที่1) จัดโดยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย วันที่1-4 ส.ค.2558 ณ ห้องประชุมศิริ-สิริโยธิน อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น4 และศูนย์พัฒนาบุคลากร จ.เพชรบุรี

15 Photos

grandmother

เลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมคณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ115ปี และวันพยาบาลแห่งชาติ โดยได้จัดวางพานพุ่มสักการะ ณ บริเวณอาคารพระบรมคุณ วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 21 ต.ค.58

10 Photos

volunteer

การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ์ 60 พรรษาอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย "บุคลากรสภากาชาดไทย รวมใจอาสาพัฒนาองค์กร" วันอังคารที่ 20 ต.ค.58 จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ชั้นล่างอาคารแพทยพัฒน์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

19 Photos

introduce

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ ร.พ.จุฬาลงกรณ์พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบแนะนำตัวแก่ผู้ช่วยเลขาธิการ ฝ่ายบุคลากร ท่านจำนง แสงมหาชัยพร้อมผู้บริหารสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมยินดี เมื่อวันที่ 19 ต.ค.58 ณ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น3 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

6 Photos

Big Cleaning Day58

Big Cleaning Day 2015 ดครงการ 5ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน ปี2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 58 โดยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

12 Photos

new 5

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่5 ประจำปี2558 วันที่7-9 ก.ย.58 จัดโดยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมศิริ-สิริโยธิน ชั้น4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ และศูนย์พัฒนาบุคลากร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

15 Photos

TRC Singing

การประกวดร้องเพลงสำหรับบุคลากรสภากาชาดไทย TRC Singing Contest รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 58 ณ ห้องประชุมเฉลิมพรมมาส ชั้น1 ตึกอปร. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

20 Photos

Test SSD

การสอบคัดเลือก เข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม สำหรับผู้บริหารSSD 2559 เมื่อวันที่ 25 ส.ค.58 ณ ห้องประชุมอาคารแพทยพัฒน์ ร.พ.จุฬาลงกรณ์

12 Photos

Retire

โครงการ "สุขเกษม วัยเกษียณ" ประจำปี2558 วันที่17-21 ส.ค.58 ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น 4 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล และศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย จังหวัดตราด

19 Photos

Queen

เลขาธิการพร้อมผู้บริหารของสภากาชาดไทย ร่วมลงนามภวายพระพร องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

20 Photos

NewNurse

โครงการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ จัดโดยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 3-5 ส.ค.58 ณ อาคารชั้น9 ห้องจุมภฏ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และชลพฤกษ์รีสรอท อ.บ้านนา จ.นครนายก

20 Photos

Career Path

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)วันที่ 25 มิ.ย. 15 ก.ค. และ 14 ส.ค.58 ณ ห้องประชุมจุมภฎ1 ชั้น9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

10 Photos

TRC Sportgame4

เฉลิมพระเกียรติ์ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย และกีฬาบุคลากรสภากาชาดไทย กาชาดเกมส์ ครั้งที่4 ปี2558 ณ โรงยิมกีฬา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

20 Photos

MSD24

โครงการอบรม การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่24 Manager Skill Developmant program (MSD24)วันที่ 1 ก.ค.- 4 ก.ย. 58 จำนวนรวม 21 วัน ณ ห้องประชุม2-3 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น4 จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

7 Photos

GEN

การบรรยาย เรื่อง ทำงานให้มีความสุขได้อย่างไรเมื่อวัยต่างกัน วิทยากรคุณประสิทธิ์ องอาจตระกูล จัดโดยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพรมมาส ชั้น1 ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์

11 Photos

Writing

โครงการอบรม การเขียนหนังสือราชการและการบันทึกรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 18-22 พ.ค.58 ณ ห้องประชุม จุมภฎ1 ชั้น9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

10 Photos

insignia

ท่านเลขาธิการเป็นประธานพิธี มอบเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์และเกียรติ์บัตรบุคลากรดีเด่น เมื่อวันที่ 27 เม.ย.58 ณ ห้องประชุม ภปร ชั้น18

17 Photos

Verb

เลขาธิการพร้อมผู้บริหารของสภากาชาดไทยร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เม.ย. 2558 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ์ สภากาชาดไทย

20 Photos

Orientation

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย ปี2558ครั้งที่2 จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่18-20 มี.ค.58 ณ ห้องประชุมศิริ-สิริโยธิน ชั้น4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ และศูนย์พัฒนาบุคลากร สภากาชาดไทย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

22 Photos

HR Shared

โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2558 เรื่อง การสร้างค่านิยมร่วมองค์กรของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Shared Values) วันที่ 12 มี.ค.58 ณ ห้องประชุม2-3 ชั้น4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ วันที่13-14 ศูนย์พัฒนาบุคลากร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

15 Photos

trc meeting2

โครงการสัมมนาด้านกระบวนการบริหารงานบุคคล TRC MEETING ครั้งที่2 ปี2558 เรื่อง HRกาชาดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 26-27ก.พ.58 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรและโรงเรียนบ้านหุบกะพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

15 Photos

Exmsd17

โครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่17 Ex-MSD17 ระหว่างวันที่ 11 ก.พ.-29 พ.ค.58 ณ ห้องประชุมเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น4 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

7 Photos

Happy  New Year 2014

บุคลากรสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมใส่บาตรเนื่องในส่งท้าย ปีเก่ารับวันขึ้นปีใหม่2558 เมื่อวันที่30 ธ.ค.57 ณ ลานหน้าอาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

11 Photos

 Establish

ครบรอบ 24 ปีวันสถาปนาสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (การเจ้าหน้าที่) ผู้บริหารสภากาชาดไทยพร้อมบุคคลกรร่วม ทำบุญ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.57

26 Photos

Healthcare HR Network

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่าย การบริหาร ทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.57 ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น4

10 Photos

king

คณะผู้บริหารสภากาชาดไทยร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.57 เวลา 9.30 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ์ สภากาชาดไทย

16 Photos

Logo TRC

ความรู้หลักการกาชาด เครื่องหมายกาชาดและกรณีศึกษา

6 Photos

Honor

เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานพร้อมคณะผู้บริหารร่วม กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ต.ค.57 ณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

6 Photos

trc hr meeting

การประชุมชี้แจงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ก.ย.57 ณ ห้องประชุมศิริ-สิริโยธิน ชั้น4 อาคารเฉลิมบูรระนนท์

6 Photos

Nurse

ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ของสภากาชาดไทย ปี2557 เมื่อวันที่1-3 เม.ย.57

15 Photos

Grid

The Managerial Grid เปิดโครงการ 6 มี.ค.57 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 และ19-21 มี.ค.57 ณ สวนสามพราน รีเวอร์ไซด์

15 Photos

job

ร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย เพื่อโอกาสคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับสภากาชาดไทย เมื่อวันที่19-20ก.พ.57

5 Photos

spirit for trc

โครงการผูกใจรักมั่นเพื่อสรรสร้างองค์กร Spirit For Trc รุ่น2 12-13ก.พ.57 รุ่น3 27-28ก.พ.57 ณ ร.ร.เกรซอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

9 Photos

tell me more

ชี้แจงการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษtell me more แก่บุคลากรของสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุม อาคารแพทยพัฒน์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

4 Photos

HR Advance

โครงการสัมมนา "บ.ค.โฉมใหม่ : ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ" วันที่ 8-10 ม.ค. 57 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมบูรณะนนท์ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

15 Photos

Wish Well

คณะผู้บริหารสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลพร้อมผู้บริหารต่างสำนักงาน ร่วมกันอำนวยพร-รับพรปีใหม่ 2557

15 Photos

bless

คณะผู้บริหารร่วมพิธี่เปิดกรวยและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556

4 Photos

anuversary 23nd

ทำบุญวันสถาปนาสำนักงานบริหารงานบุคคลครบรอบ 23 ปี เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.56

24 Photos

Orientation 1-2557

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557

18 Photos

Supervisor Skill Development Program-SSD 15

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร รุ่นที่ 15 ณ ห้องประชุม 2-3 ช้น้ 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

15 Photos

NewManpower

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมงานนัดพบแรงงาน มหกรรม 8 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว ณ อาคาร 7 และ 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

3 Photos

Dhamma

รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์

3 Photos

SMART TO SUCCESS

SMART TO SUCCESS : สมาร์ืท สู้ ความสำเร็จ วันที่ี 24 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4

5 Photos

ปฐมนิเทศพยาบาล รุ่น 2

ปฐมนิเทศพยาบาล รุ่น 2

9 Photos

กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map