สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ดาวน์โหลด
Title Categories Create Date Download
คู่มือลงทะเบียน HRD e-Learning สำนักงาน กพ. สำหรับบุคลากรสภากาชาดไทย
1 file    300 downloads
คู่มือ July 4, 2017 Download
คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำสภากาชาดไทย
1 file    265 downloads
คู่มือ July 4, 2017 Download
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร : HRDIS (ฉบับย่อ)
1 file    223 downloads
คู่มือ July 4, 2017 Download
คู่มือการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณการศึกษาต่อในระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากรสภากาชาดไทย
1 file    277 downloads
คู่มือ July 4, 2017 Download
คู่มือและคำชี้แจง การใช้แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน(ปรับปรุงแก้ไข 2560)
1 file    222 downloads
คู่มือ July 4, 2017 Download
คู่มือและคำชี้แจง การใช้แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน(ปรับปรุงแก้ไข 2560)
1 file    256 downloads
คู่มือ June 2, 2017 Download
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map