สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ติดต่อ/ที่ตั้งสำนักงาน

Map บค

เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4053
เบอร์แฟกซ์ 0-2252-7992
อีเมล์ person@redcross.or.th
สถานที่ติดต่อ 1873 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.hrtrcs.com

กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map