สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ยุทธศาสตร์ HR

กลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล ของสภากาชาดไทย พ.ศ. 2557-2559

  1. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. การพัฒนาบุคลากรโดยใช้ระบบสมรรถนะ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ จิตอาสา ให้บริการตามหลักการกาชาด
  3. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 

กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map