สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ติดต่อเรา
  ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อ
*
  หน่วยงาน
  อีเมล
*
  เรื่อง
*
  รายละอียด
*
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 02-256-4053, 60
เบอร์แฟกซ์ 02-252-7992
สถานที่ติดต่อ
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน :: http://hrtrcs.com
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map