สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ

เจ้าหน้าที่บำนาญที่รับเงินบำนาญแล้วสามารถขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ โดย
     1. เป็นเจ้าหน้าที่บำนาญที่รับเงินบำนาญเข้าบัญชีแล้ว
     2. กรอกแบบฟอร์มการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ และแนบเอกสารทางราชการดังนี้
          2.1  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่บำนาญ
          2.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          2.3  สำเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ที่รับเงินบำนาญรายเดือน
     3. ยื่นเอกสารต่างๆ ที่ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  ชั้น 3

กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map