สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
โปรแกรมการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
จัดโดย ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

งานฝึกอบรมบุคลากร ปฏิทินฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563​

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมการให้บริการ” ประจำปีงบประมาณ 2563
รุ่นที่ 1 วันที่ 14 กันยายน 2563 สายงานด้านการรักษาพยาบาล (ระดับ 1-5)
รุ่นที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2563 สายงานด้านอื่น ๆ (ระดับ 1-5)
รุ่นที่ 3 วันที่ 18 กันยายน 2563 สายงานด้านอื่น ๆ (ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป)
รุ่นที่ 4 วันที่ 21 กันยายน 2563 สายงานด้านการรักษาพยาบาล (ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป)
ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

ปกบริการ

ปุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

************************************************************************************************

โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณ ประจำปีงบประมาณ 2563
“เที่ยวง่าย ๆ สไตล์เกษียณ”

จังหวัดอยุธยา
ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

จังหวัดราชบุรี
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
จัดโดย  สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

 PRเกษียณ

ปุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

 

 ****************************************************************************************************

โครงการอบรม เรื่อง “หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR For Non-HR)” รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

ปุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

******************************************************************************************************************

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถามอย่างผู้นำ ฟังอย่างโค้ช (Lead And Coach Techniques)
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

6

7 แก้วันที่

ปุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

 

**********************************************************************************************

โครงการอบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำ  (Being a Leader )
ระหว่างวันที่ 1-4 และ 9 กันยายน 2563 รวม 5 วัน
ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

PR Being_๒๐๐๗๒๙_0009

PR Being_๒๐๐๗๒๙_0008

PR Being_๒๐๐๗๒๙_0007

PR Being_๒๐๐๗๒๙_0006

Slide5

PR Being_๒๐๐๗๒๙_0004

PR Being_๒๐๐๗๒๙_0003

PR Being_๒๐๐๗๒๙_0002

 

 

PR Being_๒๐๐๗๒๙_0001

 

ปุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

 

********************************************************************************************************

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย  ประจำปีงบประมาณ 2563

ครั้งที่ 3 วันที่ 17 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 4 วันที่ 18 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 5 วันที่ 21 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00-12.00 น.  ณ  ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน
อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4
จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
ปุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
******************************************************************************************************************
โปรแกรมอบรม ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563
ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. TEL. 0 2256 4055-6
2. Line@ : http://nav.cx/9HSKYv4
3. www.facebook.com/HRDTRC/
20กค ปฏิทินโครงการฝ่าย 2563 ทุกๆ3เดือน [Autosaved]

**********************************************************************************

โครงการตัดสินใจในการบริหาร
อบรมวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

click > ที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดโครงการ

Slide1

Slide6

 

click เพื่อสมัคร

 

******************************************************************************************************************

โปรแกรมอบรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. TEL. 0 2256 4055-6
2. Line@ : http://nav.cx/9HSKYv4
3. www.facebook.com/HRDTRC/

PR ภาพแรกประเดือนกุมภาพันธ์ 02
******************************************************************************************************************
ประกาศ จากฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่อง การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการรับสมัครเข้าโครงการ

 

fontประกาศ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา

******************************************************************************************************************

โครงการเติมพลังใจในการทำงาน (Recharge Energy for TRC)

อบรมวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30น.

ณ ห้องประชุมจุมภฏ 2-3 ชั้น 9
อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
จัดโดย  สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น.

click > ที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดโครงการและสมัครเข้าอบรม

Slide1

click เพื่อสมัคร

ปุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

H R T & D > > > ติดต่อ ศศิธร   0 2256 4055-6

******************************************************************************************************************

โปรแกรมอบรม ประจำเดือนธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. TEL. 0 2256 4055-6
2. Line@ : http://nav.cx/9HSKYv4
3. www.facebook.com/HRDTRC/

ปฏิทิน 2563 ราย3เดือนธันวาคม

 

******************************************************************************************************************

โปรแกรมอบรม ประจำเดือนมกราคม 2563
ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. TEL. 0 2256 4055-6
2. Line@ : http://nav.cx/9HSKYv4
3. www.facebook.com/HRDTRC/

PR ภาพแรกประจำเดือน มกราคม 63 ปกเวป

PR 2563.02

 

PR 2563.01

 

1575442524839

 

******************************************************************************************************************

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและติดตามผล  เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงงาน
อบรมวันที่ 16-17 มกราคม 2563
และติดตามผลวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

click > ที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดโครงการและสมัครเข้าอบรม

พัฒนาและปรับปรุงงาน_๑๙๑๑๒๒_0009

ใหม่ พัฒนาและปรับปรุงงาน_๑๙๑๒๐๒_0010
พัฒนาและปรับปรุงงาน_๑๙๑๑๒๒_0004
พัฒนาและปรับปรุงงาน_๑๙๑๑๒๒_0003

 

ปุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

 

******************************************************************************************************************

โปรแกรมอบรม ประจำเดือนธันวาคม 2562
ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. TEL. 0 2256 4055-6
2. Line@ : http://nav.cx/9HSKYv4
3. www.facebook.com/HRDTRC/

75380396_831444107313740_3215298103598907392_o

76751417_831444127313738_1255106159627468800_o

76776578_831444093980408_9019083631112486912_o

 

 

 

**************************************************************************************************************

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและติดตามผล  เรื่อง เทคนิคการเขียนและการบริหารโครงการรุ่นที่ 3-5  ประจำปีงบประมาณ 2563

คลิกเพื่อสมัคร รุ่นที่ 3 : อบรมวันที่ 6-7 มกราคม และติดตามผลวันที่ 9-10 มีนาคม 2563

คลิกเพื่อสมัคร รุ่นที่ 4 : อบรมวันที่ 9-10 มกราคม และติดตามผลวันที่ 12-13 มีนาคม 2563

คลิกเพื่อสมัคร รุ่นที่ 5 : อบรมวันที่ 13-14 มกราคม และติดตามผลวันที่ 16-17 มีนาคม 2563

เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

เปิดระบบรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-22 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

click > ที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดโครงการและสมัครเข้าอบรม

ปกบริหารโครงการ

 

ปุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

 

 

H R T & D > > > ติดต่อ วรรณวิสาข์ / มาลินี  0 2256 4055-6

******************************************************************************************************************

โครงการอบรม  เรื่อง การใช้ Social Media เพื่อพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ฝึกอบรม วันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 4-5 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

เปิดระบบรับสมัครตั้งแต่วันที่11-22 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

click ที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดโครงการและสมัครเข้าอบรม

socialปก

กำหนดการ

ปุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

 

H R T & D > > > ติดต่อ เกียรติศักดิ์  0 2256 4055-6

******************************************************************************************************************โครงการติดตามผลผู้เข้าอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนและการบริหารโครงการ

ติดตามผลรุ่นที่ 1 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562  
ติดตามผลรุ่นที่ 2 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562  
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

click ที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดโครงการและสมัครเข้าอบรม

 

ติดตามผลการเขียนและบริหารโครงการ

 

H R T & D > > > ติดต่อ ศศิธร  0 2256 4055-6

******************************************************************************************************************

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
ปฐมนิเทศวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุม เอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพ

click ที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดโครงการและสมัครเข้าอบรม

 

ปก

สไลด์7

แผนที่โรงเเรม

ปุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

H R T & D > > > ติดต่อ ปรียาภรณ์  0 2256 4055-6

 

******************************************************************************************************************

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะการเป็นผู้บริหารกับการสร้างเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.45-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เปิดระบบรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด

click  รายละเอียดโครงการ หรือที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดโครงการและสมัครเข้าอบรม

poster สร้างเครือข่าย

 ปุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

 

H R T & D > > > ติดต่อ พชรพรรณ  0 2256 4055-6 

******************************************************************************************************************

โครงการอบรมและการติดตามผล เรื่อง “เทคนิคการทำสื่อเพื่อนำเสนอ (PowerPoint)” ประจำปีงบประมาณ 2563
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ติดตามผล วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เปิดระบบรับสมัครวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด

click > รายละเอียดโครงการ ที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดโครงการและสมัครเข้าอบรม 

 

 

poster

pr lineadd

ปุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

H R T & D > > > ติดต่อ กนกวรรณ  0 2256 4055-6

 ******************************************************************************************************************

กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map