สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เทคนิคการเขียนและการบริหารโครงการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เทคนิคการเขียนและการบริหารโครงการ    new
รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 
และ
รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 22-
23 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทย
(ดาวน์โหลด >> โครงการ  /กำหนดการ/รายละเอียด/เงื่อนไขโครงการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 19 กรกฎาคม 2562
หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด
สมัครรุ่นที่ 1 สมัครรุ่นที่ 2

1ปกสมัครการเขียนโครงการ
2หลักการและเหตุผลการเขียนโครงการและการบริหารโครงการ

3กำหนดการ

4รายละเอียดพร้อมเงื่อนไขการสมัครการเขียนและบริหารโครงการ

 

วิธีการสมัครออนไลน์การเขียนและบริหารโครงการ

ปกwebเทคนิคการเขียนและการบริหารโครงการ
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map