สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
โปรแกรมอบรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

โปรแกรมอบรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. TEL. 0 2256 4055-6
2. Line@ :  http://nav.cx/9HSKYv4
3. www.facebook.com/HRDTRC/

 

พย1

พย2

Slide1
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map