สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
โครงการเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
รุ่นที่ 1 วันที่ 30 เมษายน , 1 และ 7 พฤษภาคม 2562
รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 และ 27 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
จัดโดย  สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
รายละเอียดโครงการ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ อบรมรุ่นที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ อบรมรุ่นที่ 2
 Slide4

Slide1
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map