สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
“หัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล (HR For Non-HR)”

โครงการอบรม เรื่อง “หัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล (HR For Non-HR)”
ประจำปีงบประมาณ 2562

ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4
อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการ

รายชื่อผู้สมัคร

 

1.ปก
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map