สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
โครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงงาน”

โครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงงาน” ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 18-19 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรม

หลักการปรับปรุงงาน

เงื่อนไขปรับปรุง

วิธีการอบรมปรับปรุงงาน

กำหนดการปรับปรุงงาน

วิธีสมัครออนไลน์ปรับปรุงงาน

ปกปรับปรุงงาน
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map