สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
โครงการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
(Creative Conflict Management) snew
วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
จัดโดย  สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
(ดาวน์โหลด >> 1. รายละเอียดโครงการ / 2. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม / 3. ประกาศรายชื่อ

Picture3 (1)

form PR แนวนอน (1)
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map