สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
โครงการ”การเสริมสร้างพลังใจในการทำงาน”

โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างพลังใจในการทำงาน snew
รุ่นที่ 1  วันจันทร์ที่ 25  มีนาคม พ.ศ. 2562
รุ่นที่ 2  วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 
25662
ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
1. รายละเอียดโครงการ
2.ประกาศรายชื่อรุ่นที่1
3.ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 2

หน้า Line@ พลังใจจริง
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map