สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
อบรม หลักสูตร ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (The Managerial Grid)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการจัดการภัยพิบัติ หลักสูตร “ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง” (The Managerial Grid) ณ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล และสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

Grid01
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map