สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เปิดการอบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2557 (รุ่นที่ 19)สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เปิดการอบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2557 (รุ่นที่ 19) ณ ห้องประชุม 2 -3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ssd19 (1) ssd19 (3) ssd19 (4) ssd19 (5)

ssd19 (3)
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map