สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
สัมมนาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร “จุดประกายกาชาด”สำหรับวิทยากรแกนนำ

 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลและสำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย จัดโครงการความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 (การสัมมนาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร “จุดประกายกาชาด”สำหรับวิทยากรแกนนำ) ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

TRC_3562

TRC_3560

TRC_3565

TRC_3562
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map