สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ความรู้เกี่ยวกับหลักการกาชาด เครื่องหมายกาชาด และกรณีศึกษา

 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายสวนิต  คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการอภิปราย “ความรู้เกี่ยวกับหลักการกาชาด เครื่องหมายกาชาด และกรณีศึกษา”ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการทางการแพทย์ ณ อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

DSC_0027

DSC_0019

 

รูปที่ (24)

DSC_0027
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map