สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล ณ อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 
hc meeting 2 hc meeting 3

hc meeting 3
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map