สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ดาวน์โหลด
Title Categories Create Date Download
กระบวนการ และแนวทางการจัดสรรทุนเพื่อลาศึกษาต่อฯ ปี 2561
1 file    12 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา September 27, 2017 Download
ยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
1 file    12 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา September 27, 2017 Download
F-TRC-STD-03 แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบคัดเลือก
1 file    10 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา September 27, 2017 Download
F-TRC-STD-02 แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือก
1 file    12 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา September 27, 2017 Download
F-TRC-STD-01 แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรด้านการลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาฯ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ
1 file    15 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา September 27, 2017 Download
F-TRC-STD-01 แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรด้านการลาศึกษาต่อฯ ปี 2560
1 file    22 downloads
แบบฟอร์ม July 4, 2017 Download
IDP
1 file    109 downloads
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรและ IDP July 4, 2017 Download
Plan 2559 สำหรับหน่วยงานที่เคยส่ง 56-58
1 file    79 downloads
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรและ IDP July 4, 2017 Download
Plan 2557-2559
1 file    73 downloads
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรและ IDP July 4, 2017 Download
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย พ.ศ.2557-2559
1 file    19 downloads
แบบฟอร์ม July 4, 2017 Download
Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map