สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ดาวน์โหลด

<p>

Title Categories Create Date Download
คู่มือลงทะเบียน HRD e-Learning สำนักงาน กพ. สำหรับบุคลากรสภากาชาดไทย
1 file    239 downloads
คู่มือ July 4, 2017 Download
หนังสือรับรองให้มาสมัครงาน
1 file    59 downloads
แบบฟอร์ม July 4, 2017 Download
คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำสภากาชาดไทย
1 file    224 downloads
คู่มือ July 4, 2017 Download
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร : HRDIS (ฉบับย่อ)
1 file    180 downloads
คู่มือ July 4, 2017 Download
คู่มือการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณการศึกษาต่อในระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากรสภากาชาดไทย
1 file    225 downloads
คู่มือ July 4, 2017 Download
คู่มือและคำชี้แจง การใช้แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน(ปรับปรุงแก้ไข 2560)
1 file    186 downloads
คู่มือ July 4, 2017 Download
แบบฟอร์มสรุปผลการสอบคัดเลือกเพื่อลาศึกษาต่อ
1 file    69 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา July 4, 2017 Download
แบบฟอร์ม : แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี พ.ศ.2560-2562
1 file    64 downloads
แบบฟอร์ม July 4, 2017 Download
แบบฟอร์ม แบบประเมินดำรงตำแหน่งระดับ 6
1 file    100 downloads
เอกสาร บค. June 9, 2017 Download
คู่มือและคำชี้แจง การใช้แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน(ปรับปรุงแก้ไข 2560)
1 file    201 downloads
คู่มือ June 2, 2017 Download
</p>

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map