สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ดาวน์โหลด

<p>

Title Categories Create Date Download
แบบฟอร์มเอกสาร(ตัวอย่าง)
1 file    24 downloads
เอกสาร บค. June 8, 2018 Download
แบบชี้แจงประกอบการขอกำหนดอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2563 ขาขึ้น
1 file    15 downloads
เอกสาร บค. June 8, 2018 Download
F-TRC-STD-07แบบฟอร์มลาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
1 file    156 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-06แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษา อบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย_ณ ต่างในประเทศ
1 file    52 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-04แบบฟอร์มขออนุญาตสอบคัดเลือก นอกเวลาปฏิบัติงาน ภายในประเทศ
1 file    38 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-03แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบคัดเลือก
1 file    76 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-02แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือก
1 file    51 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-12แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน_กรณีลาศึกษา
1 file    40 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-11แบบฟอร์มขยายเวลาอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในและต่างประเทศ
1 file    37 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-10แบบฟอร์มขยายระยะเวลาการลาศึกษาภายในและต่างประเทศ
1 file    52 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
</p>

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map